Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

a) Soruşturma Aşamasının Takibi,

b) Kolluk Savcılık ve Sorgu Hâkimliğinde her türlü hukuki yardım,

c) Suç duyurusunda bulunma,

d) Delil Tespiti,

e) Tutuklamaya itiraz,

f) Sulh Ceza Mahkemesi,

g) Asliye Ceza HAKİMLİĞİ

h) Ağır Ceza Mahkemesi,

i) Çocuk Ceza Mahkemesi,

j) Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,

k) Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi,

l) Sanık ve ya Mağdur Temsili.

Ofisimizde takip edilen ceza davalarından bazıları:

bir insanın kasden öldürülmesi suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel taciz suçu, çocukların cinsel istismarı suçu, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, taksirle adam öldürme suçu, tehdit suçu, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçu, karşılıksız yararlanma suçu, taksirle yaralama suçu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, parada sahtecilik suçu, şantaj suçu, uyuşturucu kullanmak suçu, güveni kötüye kullanma suçu, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama suçu, kasten ihmali davranışla bir insanın öldürülmesi suçu, dolandırıcılık suçu, görevi kötüye kullanmak suçu, hürriyeti tahdit suçu